top of page

Om oss

Vårt team består av 4 jordmødre. Vi jobber ved føde/barsel-avdelingen og har alle lang erfaring med fødselsforberedende kurs, for gravide og deres partnere. Vi tror at god informasjon og forberedelser kan være til hjelp når fødselen setter i gang. 

Vi vil etter beste evne svare på spørsmål underveis i kurset, og du må gjerne ta kontakt også i pausene om det er noe du lurer på. 

DSCF8621.jpg

Gry Rosenlund

Rikshospitalet

Jordmor siden 2013

Master i jordmorfag i 2015. Videreutdanning ultralydjordmor i 2020 I tillegg jobberfaring fra fødeavdeling i Tanzania. Gry jobber både ved fødeavdelingen og på poliklinikken der hun gjør tidlig-, og rutineultralyder. 

Marit Stokker

Rikshospitalet 

Jordmor siden 1993

Videreutdanning i katastrofesykepleie, diabetessykepleie og psykisk helse i svangerskap og barseltid. Marit har lang erfaring fra føde- og barselavdelingen på Rikshospitalet. I tillegg har hun jobbet som jordmor i Hammerfest, Fredrikstad og Kambodsja for Røde Kors.

For tiden arbeider hun på svangerskapspoliklinikken med bl.a gravide med diabetes og samtaler med kvinner som gruer seg til fødsel. 

DSCF8599_edited.jpg
DSCF8604_edited.jpg

Agnethe Lossius

Rikshospitalet 

Jordmor siden 1991

Akupunktørutdanning for jordmødre 2002 og ultralydutdanning i 2014. Jobber ved fødeavdelingen og poliklinikken der hun gjør tidlig-, og rutineultralydundersøkelser.

Sigrid Gjørwad Ulsaker

Rikshospitalet 

Jordmor siden 2014

Jobber ved fødeavdelingen. Har en 50% stilling som undervisningsjordmor med ansvar for nyansatte, studenter og opplæring. Resten av stillingen er i avdelingen. 

DSCF8591_edited.jpg
bottom of page